ประเทศไทย | Thailand
Skip navigation links

โปรดเลือกซอฟต์แวร์:


กล้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพรวมไว้ซึ่งความสะดวกในการใช้งาน ความทนทานและคุณภาพการบันทึกวิดีโอแบบ HD หรือ 4K คุณสามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ติดตั้งไว้ภายในและเซนเซอร์ที่อยู่ภายนอก เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เพิ่มมาตรวัดและกราฟลงในวิดีโอของคุณได้