ข้ามการนำทางลิงก์

สั่งซื้อ

โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการรับประกันและอะไหล่ทดแทนอย่างครบถ้วน.

Reactor 40 Hydraulic Corepack with SmartPump v2

Reactor 40 Hydraulic Corepack with SmartPump v2

Part Number 010-00705-79

ซื้อสินค้าออนไลน์

Our Most Responsive Autopilot System on the Water

 • Solid-state 9-axis Attitude Heading Reference System (AHRS) mounts in any orientation
 • Minimal heading error, course deviation, rudder movement and power consumption with a more comfortable ride
 • Minimal commissioning and calibration
 • One compact, brushless SmartPump v2 fits most hydraulically steered boating applications
 • Patented Shadow Drive technology keeps you in control, even when autopilot is engaged

With a complete package designed for powerboats and sailboats, Garmin brings an advanced marine technology to the boating public that was once only available for commercial boats. The Reactor 40 autopilot series is simply the most responsive autopilot system we have ever offered. Experience the ultimate hydraulic autopilot performance when paired with the one-size-fits-most, high-reliability, brushless SmartPump v2.

Solid-state 9-axis AHRS

With its advanced solid-state 9-axis AHRS, you can mount Reactor 40 nearly anywhere, in any orientation. In addition, this new system greatly minimizes heading error, course deviation, rudder movement and power consumption while providing a comfortable ride for all on board.

Reacts to Conditions

This amazing autopilot actually reacts to the sea to hold your course. Even when the boat is pitching and rolling, you can remain confident that the Reactor 40 autopilot will keep you on your desired course.

Minimal Commissioning and Calibration

All autopilots require commissioning and calibration — all of them. We know you just want to get on the water, so we made this process as fast and easy as possible. That’s the power of simple.

Full Integration with Garmin Chartplotters

You have full control of Reactor 40 from the chartplotter display. Combined with a compatible Garmin networked chartplotter and BlueChart g2 Vision charts, you can enjoy optional features such as Auto Guidance1, which automatically steers GPS paths.

One SmartPump v2 Is the Easy Solution

The Reactor 40 autopilot with SmartPump v2 puts an end to guessing which pump size will work with your particular boat. One SmartPump v2 works for most boats; for optimum control and confidence, you’ll know you have the right pump for your boat. Plus, you get complete control in a smaller size with better thermal performance, higher reliability and lower power consumption. It also includes color-coded connectors to make it very easy to install. Pretty smart.

Limit the Maximum Flow Rate

Reactor 40 with SmartPump v2 automatically adjusts the maximum flow rate for a particular boat from 0 to 2.4 L per minute. It also uses a brushless motor, which provides increased reliability, longer pump life, reduced power consumption, quiet operation, a smaller package, improved thermal performance and higher efficiency.

Eliminate Risk of Rudder “Hard Over”

The Reactor 40 autopilot with SmartPump v2 is a complete autopilot package. SmartPump v2 is a single integrated unit comprised of a motor drive circuit with the pump in a single assembly. Equipped with Intelligent Rudder Rate Technology (IRRT), it slows the rudder rate when the vessel is at high speeds and speeds up rudder rate when the vessel is at lower speeds to provide optimal performance and safety in all conditions. The brushless motor drive eliminates the risk of rudder “hard over” due to hardware or software failures.

Enjoy a Longer Lasting System

Boating environments are harsh, especially on saltwater. So our SmartPump v2 is protected from the elements. SmartPump v2 is engineered from corrosion-resistant components, including anodized aluminum and nickel-plated steel parts.

Experience Advanced Autopilot Technology

When you have a Reactor 40 with SmartPump v2 aboard your boat, you can have control wherever you are on the boat. In addition to holding its course in virtually all weather and wind conditions, the system can smoothly perform a variety of preprogrammed trolling and search procedures. Plus, with a compatible Garmin networked chartplotter and BlueChart g2 Vision charts (sold separately), you gain optional features such as Auto Guidance¹, which automatically steers GPS paths.

Stay in Control with Shadow Drive Technology

The Reactor 40 with SmartPump v2 features patented Shadow Drive technology. This gives you the security of knowing you maintain control, even when the autopilot is engaged. The Shadow Drive system automatically disengages the autopilot if the helm is turned, giving you the freedom to maneuver the boat. The autopilot automatically re-engages when you hold a steady course.

Connect to Networked Devices

The Reactor 40 autopilot with SmartPump v2 for hydraulically steered boats is operated using up to 3 GHC helm control units. GHC communicates with the autopilot system via your NMEA 2000 network, so autopilot heading data can be shared easily with other devices. This enables MARPA and chart overlay when connected to a Garmin chartplotter. An optional handheld wireless remote control is also available; however, for the highest level of convenience, control GHC using a compatible quatix 3 or quatix 5 marine multisport smartwatch.

Add Even More Peace of Mind

Add an optional GRF 10 rudder feedback sensor, and you can further enhance the performance of your Reactor 40 autopilot with SmartPump v2.

¹Auto Guidance is for planning purposes only and does not replace safe navigation operations.

 • Dimensions (H x W x D): 197 mm x 190 mm x 244 mm
 • Weight: 7.5 kg
 • Temperature range: From -15°C to 55°C
 • Material: Electronics Control Unit (ECU) - fully gasketed, aluminium alloy; bracket - carbon steel; manifold - aluminium alloy; motor - aluminium alloy
 • Power cable length: 2.7 m
 • Power input: 11.5-30 Vdc
 • Fuse: 40 A, blade-type
 • Main power usage: standby - less than 1 A; engaged - 5-10 A; peak - 34 A
 • Flow rate: Configurable from 0 to 2.4 L per minute
 • Compatible with steering cylinder sizes from 4-24 cu in; 7 second lock to lock up to 17 cu in

CCU Specifications

 • Dimensions: 3 19/32" diameter (91.4 mm)
 • Weight: 159 g
 • Temperature range: From -15°C to 55°C
 • Case material: Fully gasketed, high-impact plastic, waterproof to IEC 529 IPX7 standards
 • CCU cable length: 3 m
 • NMEA 2000 power input: 9-16 V
 • NMEA 2000 LEN: 3 (150 mA)

GHC 20 Specifications

Buzzer/Alarm Specifications

 • Dimensions (L × Diameter): 23 mm × 25 mm
 • Weight: 68 g
 • Temperature range: from -15°C to 55°C
 • Cable length: 3.0 m
 • GHC 20
 • SmartPump v2
 • Reactor 40 CCU (Course Computer Unit)
 • ECU (Electronic Control Unit) power cable
 • Interconnect cable
 • Shadow Drive
 • Buzzer
 • NMEA 2000® drop cables (2 meters)
 • NMEA 2000 power cable
 • NMEA 2000 T-connectors
 • Male and female terminators
 • Documentation

กำลังโหลด

กำลังโหลด