ข้ามการนำทางลิงก์

สั่งซื้อ

โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการรับประกันและอะไหล่ทดแทนอย่างครบถ้วน.

GHP™ Reactor Hydraulic Corepack with SmartPump™

GHP™ Reactor Hydraulic Corepack with SmartPump™

Part Number 010-00705-65

ซื้อสินค้าออนไลน์

Most Responsive Autopilot We Have Offered

 • Solid-state 9-axis AHRS mounts anywhere, in any orientation
 • Minimal heading error, course deviation, rudder movement and power consumption with a more comfortable ride
 • Minimal commissioning and calibration takes as little as 5 minutes
 • One compact, brushless SmartPump fits most hydraulically steered boating applications
 • Patented Shadow Drive™ technology keeps you in control even when autopilot is engaged

Garmin brings an advanced marine technology once only available to commercial boats to the boating public in a complete package designed for powerboats and sailboats. The GHP Reactor autopilot series is simply the most responsive autopilot system we have ever offered. Experience the ultimate hydraulic autopilot performance when paired with the one-size-fits-most, high reliability, brushless SmartPump.

Solid-state 9-axis Attitude Heading Reference System

With its advanced solid-state 9-axis solid-state 9-axis Attitude Heading Reference System (AHRS), you are able to mount the GHP Reactor nearly anywhere, in any orientation. In addition, this new system greatly minimizes heading error, course deviation, rudder movement, and power consumption, while providing a more comfortable ride for all onboard.

Reacts to Conditions

This amazing autopilot actually reacts to the sea to hold your course. Even when the boat is pitching and rolling in rough water, you can remain confident that the GHP Reactor autopilot will keep you on your desired course.

Minimal Commissioning and Calibration

All autopilots require commissioning and calibration — all of them. However, we took what is normally a 20 minute process and reduced it to as little as 5 minutes. We know you just want to get on the water, so we made this process as fast and easy as possible. That’s the power of simple.

Full Integration with Garmin Chartplotters

You have full control of GHP Reactor from the chartplotter display. Combined with a compatible Garmin networked chartplotter and BlueChart® g2 Vision® charts, you can enjoy optional features like Auto Guidance, which automatically steers GPS paths.

Experience the One Pump Solution

The GHP Reactor with SmartPump puts an end to guessing which pump size will work with your particular boat. One SmartPump works for most boats. You know you have the right pump for your boat for optimum control and confidence. Plus, you get complete control in a smaller size with better thermal performance, higher reliability and lower power consumption. It also includes color-coded connectors to make it very easy to install. Pretty smart.

Limit the Maximum Flow Rate

The GHP Reactor with SmartPump automatically adjusts the maximum flow rate for a particular boat from 0 to 2.4 L per minute. Because the GHP Reactor with SmartPump uses a brushless motor, there is no direct electrical connection between the drive circuit and the rotor. This provides for increased reliability, longer pump life, reduced power consumption, quiet operation, a smaller package, improved thermal performance and higher efficiency.

Eliminate Risk of Rudder “Hard Over”

The GHP Reactor with SmartPump is a complete autopilot package. SmartPump is one integrated unit comprised of a motor drive circuit with the pump in a single assembly. Equipped with Intelligent Rudder Rate Technology (IRRT), it actually slows the rudder rate when the vessel is at high speeds and speeds up rudder rate when the vessel is at lower speeds to provide optimal performance and safety in all conditions. The brushless motor drive eliminates the risk of rudder hard over due to hardware or software failures.

Enjoy a Longer Lasting System

Boating environments are harsh, especially on saltwater. So the Garmin SmartPump is protected from the elements. SmartPump is engineered from corrosion-resistant components, including anodized aluminum and nickel-plated steel parts.

Experience Advanced Autopilot Technology

With a GHP Reactor with SmartPump aboard your boat, you can have control wherever you are on the boat. In addition to holding its course in virtually all weather and wind conditions, the system can smoothly perform a variety of pre-programmed trolling and search procedures. Plus, with a compatible Garmin networked chartplotter and BlueChart g2 Vision charts (sold separately), you gain optional features like Auto Guidance, which automatically steers GPS paths.

Stay in Control with Shadow Drive Technology

The GHP Reactor with SmartPump features patented Shadow Drive technology. This gives you the security of knowing you maintain control even when the autopilot is engaged. The Shadow Drive system automatically disengages the autopilot if the helm is turned, giving you the freedom to maneuver the boat. The autopilot automatically re-engages when you hold a steady course.

Connect to Networked Devices

The GHP Reactor Autopilot with SmartPump for hydraulically steered boats is operated using up to 3 GHC™ helm control units. The GHC communicates with the autopilot system via your NMEA 2000® network, so autopilot-heading data can be shared easily with other devices. This enables MARPA and chart overlay when connected to a Garmin chartplotter. An optional handheld wireless remote control is also available; however, for the highest level of convenience, control the GHC using quatix™, the world’s first marine GPS navigation watch featuring ANT+™ wireless technology.

Add Even More Peace of Mind

Add an optional GRF™ 10 rudder feedback sensor and you can further enhance the performance of your GHP Reactor autopilot with SmartPump.

SmartPump Specifications

 • Dimensions (H x W x D): 7 3/4" x 7 1/2" x 9 5/8" (197 mm x 190 mm x 244 mm)
 • Weight: 16.5 lbs (7.5 kg)
 • Temperature range: From 5°F to 131°F (from -15°C to 55°C)
 • Material: Electronics Control Unit (ECU) - fully gasketed, aluminum alloy; bracket - carbon steel; manifold - aluminum alloy; motor - aluminum alloy
 • Power cable length: 9 ft (2.7 m)
 • Power input: 11.5-30 Vdc
 • Fuse: 40 A, blade-type
 • Main power usage: standby - less than 1 A; engaged - 5-10 A; peak - 34 A
 • Flow rate: Configurable from 0 to 2.4 L per minute
 • Compatible with steering cylinder sizes from 4-24 cu in; 7 second lock to lock up to 17 cu in

CCU Specifications

 • Dimensions: 3 19/32" diameter (91.4 mm)
 • Weight: 5.6 oz (159 g)
 • Temperature range: From 5°F to 131°F (from -15°C to 55°C)
 • Case material: Fully gasketed, high-impact plastic, waterproof to IEC 529 IPX7 standards
 • CCU cable length: 9.5 ft (3 m)
 • NMEA 2000 power input: 9-16 V
 • NMEA 2000 LEN: 3 (150 mA)

GHC 20 Specifications

Buzzer/Alarm Specifications

 • Dimensions (L × Diameter): 29/32" × 1.0" (23 mm × 25 mm)
 • Weight: 2.4 oz (68 g)
 • Temperature range: from 5°F to 131°F (from -15°C to 55°C)
 • Cable length: 10 ft (3.0 m)
 • GHP SmartPump
 • GHP Reactor CCU (Course Computer Unit)
 • GHC 20 helm control display
 • ECU (Electronic Control Unit) power cable
 • Interconnect cable
 • Shadow Drive
 • Buzzer
 • NMEA 2000® drop cables (2 meters)
 • NMEA 2000 power cable
 • NMEA 2000 T-connectors
 • Male and female terminators
 • Documentation

no data.

คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด

กำลังโหลด