แผนผังรูปแบบ
สิ้นสุด
vívosmart® 3

vívosmart® 3

เครื่องติดตามกิจกรรมอัจฉริยะพร้อมวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ¹  และเครื่องมือติดตามสมรรถภาพทางกาย

สิ้นสุด
vívofit® jr.

vívofit® jr.

สิ้นสุด
vívofit® 3

vívofit® 3

สิ้นสุด
vívoactive® HR

vívoactive® HR

สิ้นสุด
vívomove™

vívomove™

สิ้นสุด
vívosmart® HR

vívosmart® HR

vívosmart® HR เครื่องติดตามกิจกรรมอัจฉริยะพร้อมการวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ

สิ้นสุด
vívoactive™

vívoactive™

Advanced Running Watch with Recovery Advisor

สิ้นสุด
vívofit®2

vívofit®2

สิ้นสุด
vívosmart®

vívosmart®

สิ้นสุด
vívofit®

vívofit®