ข้ามการนำทางลิงก์

สิ้นสุดบริการการอัพเดทแผนที่ของ nüvi บางรุ่น


การ์มินได้ทำการอัพเดทแผนที่ให้กับรุ่นเก่ามาเป็นเวลาหลายปี

แต่ด้วยเนื้อหาแผนที่ที่มีการขยายตัวและความซับซ้อนของข้อมูลที่มีมากขึ้น ทำให้สินค้ารุ่นเก่าบางรุ่นที่มีความจำและสมรรถนะจำกัดไม่สามารถทำงานได้อย่างดีเมื่อทำการติดตั้งแผนที่เวอร์ชั้นรุ่นใหม่นี้

การอัพเดทแผนที่ในไตรมาสแรกของปี 2559 จะเป็นการอัพเดทแผนที่ครั้งสุดท้ายให้กับ nüvi รุ่นเก่าเหล่านี้

รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:

Oregon 550 GPS,THAI、nüvi 203,GPS,THAI、nüvi 205W,GPS,THAI、nüvi 205,GPS,THAI、nüvi 710,GPS,THAI、nüvi 1460,GPS,THAI
ไปที่ 【pressroomรายการ】