Health Precautions Health monitoring does not depend on your feelings.

5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพปกติคุณจะรู้ได้อย่างไรเมื่อคุณเจ็บป่วย หรือเมื่อมีไข้ แค่เฝ้าดูตัวชี้วัดทางสุขภาพทุกวัน ข้อมูลก็ช่วยให้คุณรู้ถึงสภาพร่างกายได้แล้ว

Heart Rate

อัตราการเต้นของหัวใจ ( HEART RATE )

เมื่อเรามีไข้ อัตราการเต้นของหัวใจจะสูงกว่าปกติ

When the body has a fever, the heart rate will be higher than usual

หัวใจเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวขับเคลื่อนอวัยวะในร่างกาย
ผลวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจนั้นสามารถบอกสภาพอวัยวะในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิจัย เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลง ความแรงของการบีบตัวของหัวใจก็จะปรับลดลงตามด้วย คนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า และมีอายุขัยสั้นกว่าคนปกติ การออกกำลังกายอย่างเป็นประจำจะทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous activity) ของร่างกายลดต่ำลง ซึ่งเป็นผลทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น และกระบวนการกำหนดเซลล์ประสาท (neuromodulation) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

Respiratory Rate

อัตราการหายใจ ( RESPIRATORY RATE )

การมีอัตราหายใจที่เหมาะสมมีความสำคัญมากต่อร่างกายของคุณ

Respiratory rate plays a critical role. Keep it just right for your health.

เราต้องใส่ใจอัตราหายใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ต้องใส่หน้ากาก อัตราหายใจปกติจะอยู่ที่ 12-20 ครั้งต่อนาที โดยทั่วไปแล้วอัตราหายใจต่ำบ่งชี้ถึงสภาพร่างกายที่แข็งแรง และเมื่อเวลาออกกำลังกายอัตราหายใจของคนที่ฟิตกว่าก็จะต่ำกว่าคนปกติด้วย มีเทคนิคในการหายใจต่างๆมากมายที่ช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียด เพิ่มสมาธิ และเพิ่มคุณภาพการนอนให้ดีขึ้น

Blood Oxygen Saturation

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ( Pulse Ox )

รักษาสุขภาพปอดให้แข็งแรง โดยการรักษาความสมดุลของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

Keep your lungs healthy, maintain a balanced body oxygen saturation!

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพปอด ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหรือ SpO2 หมายถึงความเข้มข้นของออกซิเจนที่อยู่ในเลือดของเรา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสภาพร่างกาย ค่า SpO2 ที่ดีควรอยู่ที่ 95-100% ตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะมีอาการเมาความสูงเมื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากๆ เนื่องจากค่า SpO2 ต่ำลง การเฝ้าสังเกตการตอบสนองและความเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนในเลือดสามารถช่วยให้เราเข้าใจสภาพร่างกายได้ดีขึ้น

Sleep Monitoring

การเฝ้าสังเกตการนอนหลับ ( SLEEP MONITORING )

การนอนหลับที่ดี
เป็นปราการด่านแรก

A good night’s sleep is the first line of defence

ภูมิคุ้มกันเป็นปราการด่านแรกในการต่อสู้กับไวรัส คุณภาพการนอนเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปกติระหว่างการนอนหลับ จะประกอบไปด้วย 2 ช่วงคือ rapid eye movement (REM) และ non-rapid eye movement (Non-REM) ช่วง Non-REM สามารถแบ่งออกเป็นอีก 2 ช่วงย่อยๆ คือช่วงหลับลึกและหลับตื้น ขณะหลับลึกร่างกายจะซ่อมแซม เสริมสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และภูมิคุ้มกัน ปกติทุกๆคืนแล้วผู้ใหญ่จะมีช่วงหลับลึกอยู่ที่ประมาณ 15% - 25% อย่างไรก็ตามสัดส่วนนี้จะต่างกันไปในแต่ละบุคคล ฟังก์ชั่นในการตรวจจับการนอนของการ์มินช่วยบันทึกระดับออกซิเจนในเลือด และการพลิกตัวระหว่างการนอนตลอดทั้งคืน ทำให้คุณทราบคุณภาพการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Stress Monitoring

การเฝ้าสังเกตความเครียด ( STRESS MONITORING )

ความเครียดสามารถตรวจจับได้ อย่าให้ความเครียดส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณ

Stress can be monitored. Do not let stress affect your health

ข่าวคราวช่วงนี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนเกิดความเครียด และวิตกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความเครียดสะสมสามารถส่งผลเสียให้กับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจได้ ฟังก์ชั่นในการตรวจจับความเครียดของการ์มินใช้ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) ในการประเมินระดับความเครียดของเรา การฝึกซ้อม การออกกำลังกาย สภาวะการนอน สภาพจิตใจ และกิจกรรมประจำวันอื่นๆ ล้วนแล้วมีผลกระทบกับระดับความเครียดทั้งสิ้น ฟังก์ชั่นในการตรวจจับความเครียดของการ์มินวัดระดับความเครียดจาก 0-100 ซึ่ง 0-25 บอกถึงความเครียดระดับต่ำ, 26-50 บอกถึงความเครียดระดับกลาง, 51-75 บอกถึงความเครียดระดับสูง, 76-100 บอกถึงความเครียดระดับสูงมาก ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณเฝ้าสังเกตความเครียดได้ทุกๆวัน

รุ่น

อัตราการเต้นของหัวใจHeart Rate Monitoring

อัตราการหายใจRespiration Tracking

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดPulse Ox

การเฝ้าสังเกตการนอนหลับREM Sleep Monitoring

การเฝ้าสังเกตความเครียดStress Monitoring

vívosmart HR+ - - - -
vívosport - - - -
vívosmart 4 -
vívoactive 3 - -
vívoactive 3 Music - -
vívoactive 3 Element - -
vívomove HR - -
vívoactive 4/4S
Legacy Hero/Saga
Venu
vívomove 3 series
Forerunner 235 - - - -
Forerunner 735XT - - - -
Forerunner 935 - - -
Forerunner 45 - -
Forerunner 245/245 Music
Forerunner 945
Forerunner 645/645 Music - -
fēnix 5 Series - - - -
fēnix 5 Plus Series - -
fēnix 6 Series
Approach S62 - -
Descent Mk1 - - - -
Instinct/Instinct Tactical - -
MARQ Series

การออกกำลังกาย ระดับปานกลาง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี ดังนั้นเราหลายๆคนก็เริ่มออกกำลังกายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปอาจจะทำให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดี

Moderate levels of exercise is the key to boost your immunity
การออกกำลังกายที่ความเข้มข้นระดับต่ำถึงปานกลางช่วยลดความเสี่ยงของการป่วย ในทางกลับกันการออกกำลังกายระดับสูงมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วย

แล้วอะไรคือการออกกำลังกาย
ระดับปานกลางการเดินถือว่าเป็นการออกกำลังกายระดับปานกลางไหม หรือ การวิ่ง 30 นาทีถือเป็นการออกกำลังกายระดับปานกลางไหม จริงๆแล้วคนเราทุกคนมีระดับความฟิตของร่างกายที่ต่างกัน การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ บวกกับระยะเวลาการออกกำลังกายเป็นหนทางหนึ่งในการบอกได้ว่าการออกกำลังนั้นๆเป็นการออกกำลังกายระดับปานกลางหรือไม่

Heart Rate Control + Duration of Exercise

การควบคุม
อัตราการเต้นของหัวใจ


โซนหัวใจของ
การออกกำลังกาย
ระดับปานกลาง


เป้าหมายของอัตราการเต้นของหัวใจสามารถคำนวณได้จากอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart rate) และเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนั้นมีการแนะนำว่าเราควรรักษาระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ที่ระดับ 70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละคน และเน้นไปที่กิจกรรมคาร์ดิโอที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ระดับกลางถึงสูง

Heart rate zones of moderate exercise
*การประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดสามารถทำได้โดยใช้สูตรทั่วไป Garmin Connect คำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณโดยนำ 220 (สำหรับผู้ชาย) 226 (สำหรับผู้หญิง) ลบกับอายุปัจจุบันของคุณ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นเพียงการประมาณค่าโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยทั่วไป การวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดที่แม่นยำที่สุดนั้นจำเป็นจะต้องทดสอบการวิ่งในแล็บด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

อ้างอิงจากสมาคมหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์กรอนามัยโลก ผู้ใหญ่ควรออกกำลังที่มีความเข้มข้นปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

150 mins/Week

ถ้าคุณยังสับสนกับเรื่องนาทีความเข้มข้น และระยะเวลาในการออกกำลังกาย ฟังก์ชั่นตรวจจับนาทีความเข้มข้นในนาฬิกาการ์มินสามารถช่วยวัดนาทีความเข้มข้นให้โดยอัตโนมัติ หลังจากออกกำลังกาย 10 นาทีนาฬิกาการ์มินช่วยคำนวณและสรุประยะเวลาออกกำลังกายประจำสัปดาห์และเทียบกับอัตราการเต้นหัวใจ ณ ปัจจุบัน และอัตราการเต้นหัวใจขณะพักโดยเฉลี่ย ทำให้คุณได้รู้ว่าสัปดาห์นี้ค่านาทีความเข้มข้นถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง

Intensity Minutes

การออกกำลังกายง่ายๆที่บ้าน
สำหรับคุณทำอย่างไรให้คุณเลือกการออกกำลังกายที่ถูกต้องเมื่อคุณอยู่ที่บ้าน การออกกำลังกายปกติแล้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือการออกกำลังแบบคาร์ดิโอ และการออกกำลังแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ขอให้เป็นการออกกำลังกายระดับปานกลางซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น

 • การออกกำลังกายในร่ม

  การออกกำลังกายในร่ม

  การยกน้ำหนักช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

 • วิ่งบนลู่ไฟฟ้า

  วิ่งบนลู่ไฟฟ้า

  สะดวกและปลอดภัย
  ช่วยเผาผลาญไขมัน

 • การออกกำลังโดยขึ้นบันได

  การออกกำลังโดย
  ขึ้นบันได

  การออกกำลังกายชั้นยอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือด หัวใจและกล้ามเนื้อ ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

 • ปั่นจักรยานในร่ม

  ปั่นจักรยานในร่ม

  ปั่นบนเทรนเนอร์จักรยานเพลิดเพลินกับการปั่นเสมือนจริงที่บ้านของคุณ

คู่มือการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

การเฝ้าสังเกตความเข้มข้นของ แต่ละกิจกรรมอย่างถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญในการรักษา ระดับความฟิตของร่างกายด้วยนาฬิกาการ์มิน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถดูแนวโน้มสุขภาพของคุณในระยะยาวได้อีกด้วย

 • 1ออกกำลังกายระดับปานกลาง

  ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ + 150 นาทีต่อสัปดาห์

 • 2ตรวจสอบความหนักใน
  การออกกำลังกายประจำสัปดาห์

  การคำนวณที่ถูกต้องของปริมาณการออกกำลังกาย
  ในแต่ละการออกกำลังกาย

  สรุปความหนักของการฝึกซ้อมต่อสัปดาห์โดยการวิเคราะห์จากอัตราการเต้นของหัวใจและระยะเวลาการออกกำลังกาย ความหนักของการฝึกซ้อมควรอยู่ในช่วงแถบสีเขียวเพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างภูมิคุ้มกัน

 • 3ตรวจสอบคำแนะนำในการฟื้นฟู

  เพื่อปรับการออกกำลังให้เหมาะสม

  การฟื้นฟูเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย ติดตามการฟื้นฟู
  เป็นจำนวนชั่วโมงตามข้อมูลการออกกำลังกาย
  และปรับการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • 4ตรวจสอบสถานะการฝึกซ้อมของคุณ

  ตรวจสอบความฟิตของร่างกายในระยะต่างๆ

  วิเคราะห์ความฟิตของร่างกาย และความหนักของแต่ละกิจกรรม ให้สถานะการฝึกซ้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการฝึกที่มากเกินไป และรักษาระดับภูมิคุ้มกันของคุณให้อยู่ในระดับที่ดี

 • 5สุขภาพที่ดีก็จะเป็นของคุณ!

•ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การ์มินของคุณ
•ฟังก์ชั่นตรวจสอบสถานะการฝึกซ้อมจะแสดงผลการฝึกซ้อมที่ประมาณค่าจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรุณาวิ่งหรือปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ถึง 2 สัปดาห์เพื่อให้อุปกรณ์คำนวณสถานะการฝึกซ้อมของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

รุ่น

อัตราการเต้นของหัวใจ

Heart Rate Monitoring

อัตราการหายใจ

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

การเฝ้าสังเกตการนอนหลับ

การเฝ้าสังเกตความเครียด

vívosmart HR+ - - - -
vívosport - - - -
vívosmart 4 -
vívoactive 3 - -
vívoactive 3 Music - -
vívoactive 3 Element - -
vívomove HR - -
vívoactive 4/4S
Legacy Hero/Saga
Venu
vívomove 3 series
Forerunner 235 - - - -
Forerunner 735XT - - - -
Forerunner 935 - -
Forerunner 45 -
Forerunner 245/245 Music
Forerunner 945
Forerunner 645/645 Music -
fēnix 5 Series - - - -
fēnix 5 Plus Series - -
fēnix 6 Series
Approach S62 - -
Descent Mk1 - - - -
Instinct/Instinct Tactical -
MARQ Series