การให้คำแนะนำสินค้า

 • หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องซ่อมแซม คุณสามารถสอบถามได้ที่สถานที่ให้บริการ.
 • ในศูนย์สนับสนุนของ Garmin คุณสามารถค้นหาคำตอบของคำถามทั่วไปและแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Garmin ทั้งหมด

  ศูนย์สนับสนุน

  ศูนย์บริการลูกค้าการ์มิน

  บริษัท จีไอเอส จำกัด +662-266-9944
  Monday - Friday 9 AM – 6 PM, closed on weekends and public holidays.

  อุปกรณ์บริการการบินทางอากาศ

  เอเชียแปซิฟิก +65 6709 4220 (GMT+8)
  ออสเตรเลีย +61 2 9679 3434 (GMT+10) วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น. ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ความร่วมมือขององค์กร

  ความร่วมมือทางธุรกิจ

  สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected].

  ความร่วมมือทางเทคนิค

  สำหรับความร่วมมือด้านเทคนิค โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected].

  สื่อมวลชนสัมพันธ์

  Media Contacts ของ Garmin ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ผ่านการรับรองเกี่ยวกับสื่อ

 • ส่งอีเมลถึงทีมสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • คุณมีแนวคิดที่อยากแบ่งปันบ้างไหม บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้