สั่งซื้อ

โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการรับประกันและอะไหล่ทดแทนอย่างครบถ้วน.

GPSMAP® 585

GPSMAP® 585

Part Number 010-00913-01
GPSMAP® 585 GPSMAP® 585 GPSMAP® 585 GPSMAP® 585

The GPSMAP 585 is a full-function chart plotter that features an ultra-bright 5” WQVGA color display along with an improved feature of high-speed map drawing and panning. It’s ready to go with an easy-to-use interface and a built-in worldwide basemap. The 585 is unique Garmin chart plotters that not only equip with English language but also with Asian languages including Simplified Chinese and Bahasa Indonesia. GPSMAP 585 is designed specifically for professional fishermen and comes with the advantages of Garmin’s renowned GPS168/178C chart plotters. What’s more, you can now fish with a high quality chart plotter at more affordable cost.

 

Explore the Seas

The GPSMAP 585 comes standard with a built-in high-sensitivity GPS module for superior satellite tracking and quicker acquisition times. And with a SD card slot, it’s easy to add additional maps without connecting to a computer.

 

Add Sonar

Where applicable, the sounder version, GPSMAP 585, comes with optional transducer that can clearly illustrate depth contours, fish targets and structures. Whether you’re fishing in freshwater or off the coast, you can always find right Garmin transducers of various kinds to suit your needs. The GPSMAP 585 is also NMEA 0183 compliant for connectivity with sensors, instruments and future marine offerings.

Physical & Performance:

Unit dimensions, WxHxD: 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm)
Display size, WxH: 5”, 120.7x75.8mm
Display resolution, WxH: 480x272 pixels
Display type: WQVGA
Weight: 390g
Waterproof: (IPX7)

Maps & Memory:

Basemap:  
Preloaded maps:  
Ability to add maps:  
Accepts data cards: SD card slot
Waypoints/favorites/locations: 6000
Routes: 150 tracks/250 points

Features:

CANet® compatible:  
Supports AIS (tracks target ships' position):  
Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio):  
Audible alarms:  
Tide tables:  
Sun and moon information:  
3-D map view:  
Dual-frequency sonar capable:  
Dual-beam sonar capable :  
Split-screen zoom:  
Split-screen sonar/gps:  
Ultrascroll™ (displays fish targets at higher boat speeds):  
See-thru® technology (exposes fish hidden in cover):  
Fish Symbol ID (helps identify fish targets):  
AutoGain Technology (minimizes clutter, maximizes targets):  
Whiteline (indicates hard or soft bottom):  
Adjustable depth line (measures depth of underwater objects):  
A-scope (real time display of fish passing through transducer beam):  
Bottom lock (shows return from the bottom up):  
Water temperature log and graph:  
Water temperature sensor included: (need to equipt with correct tranducer)

 

Sonar:

Frequency: 50/200 kHz
Transmit power: 500W(RMS), 4,000W(peak to peak)
Voltage range: 10-36 VDC
Maximum depth*: 1,500ft
Cone angle:
20 degrees
*Depth capacity is dependent on water salinity, bottom type, and other water conditions.

 

 • GPSMAP 585
 • Bail mount
 • Power cable
 • Protective front cover
 • Owner's manual
 
ดาวน์โหลดไฟล์
 

ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์

โดยการดาวน์โหลด, การติดตั้ง, หรือการใช้งานซอฟต์แวร์นี้, คุณตกลงที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ.

Garmin Corporation ("Garmin") ให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแบบจำกัดเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ที่อัพเกรด ("ซอฟต์แวร์") ในรูปแบบไบนารี่ที่สั่งทำการได้ในการทำงานตามปกติของผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิ์, สิทธิ์การครอบครอง, และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและของซอฟต์แวร์ยังเป็นของ Garmin การอนุญาตนี้ให้เป็นส่วนตัวแก่คุณและคุณอาจทำสำเนาของซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลสำหรับคุณเท่านั้น คุณยอมรับว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหามา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ - ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย - รวมถึง, แต่ไม่จำกัด, การรับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Garmin ไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือการที่ซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณหรือทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด

คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล นอกจากนี้คุณยังยอมรับอีกว่าโครงสร้าง, องค์ประกอบ, และรหัสของซอฟต์แวร์, ถือว่าเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin และซอฟต์แวร์ในรูปแบบรหัสต้นฉบับก็ยังคงเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin คุณตกลงที่จะไม่แปลกลับ, แยกส่วน, ปรับแต่ง, ประกอบย้อนกลับ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, หรือลดรูปแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปอ่านออกได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือสร้างงานที่ถูกดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ต้นแบบ

คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา2016/01/08

GPSMAP 580/585 Software v3.50

Downloadดาวน์โหลด(6.6 MB)

GPSMAP 580/585 Software v3.50

Change History

 • Fix bugs and improve speed filter

 

How to Update the Software?

 1. Click on 'Download' and choose to save the file to your computer.
 2. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'.
 3. Once the download is complete, go to the location where you saved the file.
 4. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card.
 5. Power on the device and make sure all attached network devices are powered on as well.
 6. Insert the card into the card slot of your primary device. Select 'Update Software' in the window that automatically displays. If you do not have a primary device with a card slot, please see your dealer.
 7. After the update completes, all Garmin Marine Network devices and NMEA 2000 sensors will have the latest software. This ensures all of the devices will be able to communicate with each other. Note: If you have additional chartplotters connected to NMEA 2000 and not the Garmin Marine Network, you will have to independently update each chartplotter. After the update of the Garmin Marine Network completes, insert the update card into each NMEA 2000 chartplotter.

 

NOTE:

This software should only be uploaded to the unit for which it is intended. If this software is uploaded to a GPS unit other than the product it is designed for, it will render the unit inoperative.
If the software upload fails, and subsequent upload attempts prove unsuccessful, the unit may need to be returned to Garmin for service. Call Garmin at +886.2.26429199 ext2 or email Garmin. You may also contact Garmin authorised dealer for product support.
Before proceeding, please back up your waypoints and route data. You may back up the data by copying the GPX files in the Garmin disk to your computer. This software should only be uploaded to the unit for which it is intended. If this software is uploaded to a GPS unit other than the product it is designed for, it will render the unit inoperative.

back to top


กำลังโหลด