สั่งซื้อ

โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการรับประกันและอะไหล่ทดแทนอย่างครบถ้วน.

GPSMAP® 580

GPSMAP® 580

Part Number 010-00913-00
GPSMAP® 580 GPSMAP® 580 GPSMAP® 580

The GPSMAP 580 is a full-function chart plotter that features an ultra-bright 5” WQVGA color display along with an improved feature of high-speed map drawing and panning. It’s ready to go with an easy-to-use interface and a built-in worldwide basemap. The 580 is unique Garmin chart plotters that not only equip with English language but also with Asian languages including Simplified Chinese and Bahasa Indonesia. GPSMAP 580 is designed specifically for professional fishermen and comes with the advantages of Garmin’s renowned GPS168/178C chart plotters.

Explore the Seas

The GPSMAP 580 comes standard with a built-in high-sensitivity GPS module for superior satellite tracking and quicker acquisition times. And with a SD card slot, it’s easy to add additional maps without connecting to a computer

 

Physical & Performance

Unit dimensions, WxHxD 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm)
Display size, WxH 5”, 120.7x75.8mm
Display resolution, WxH 480x272 pixels
Display type WQVGA
Weight 390g
Waterproof yes (IPX7)

Maps & Memory:

Basemap  
Preloaded maps  
Ability to add maps  
Accepts data cards SD card slot
Waypoints/favorites/locations 6000
Routes 150 tracks/250 points

Features

CANet® compatible  
Supports AIS (tracks target ships' position)  
Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio)  
Audible alarms  
Tide tables  
Sun and moon information  
3-D map view  
 • GPSMAP 580
 • Bail mount
 • Power cable
 • Protective front cover
 • Owner's manual

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์
 

ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์

โดยการดาวน์โหลด, การติดตั้ง, หรือการใช้งานซอฟต์แวร์นี้, คุณตกลงที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ.

Garmin Corporation ("Garmin") ให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแบบจำกัดเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ที่อัพเกรด ("ซอฟต์แวร์") ในรูปแบบไบนารี่ที่สั่งทำการได้ในการทำงานตามปกติของผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิ์, สิทธิ์การครอบครอง, และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและของซอฟต์แวร์ยังเป็นของ Garmin การอนุญาตนี้ให้เป็นส่วนตัวแก่คุณและคุณอาจทำสำเนาของซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลสำหรับคุณเท่านั้น คุณยอมรับว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหามา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ - ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย - รวมถึง, แต่ไม่จำกัด, การรับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Garmin ไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือการที่ซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณหรือทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด

คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล นอกจากนี้คุณยังยอมรับอีกว่าโครงสร้าง, องค์ประกอบ, และรหัสของซอฟต์แวร์, ถือว่าเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin และซอฟต์แวร์ในรูปแบบรหัสต้นฉบับก็ยังคงเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin คุณตกลงที่จะไม่แปลกลับ, แยกส่วน, ปรับแต่ง, ประกอบย้อนกลับ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, หรือลดรูปแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปอ่านออกได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือสร้างงานที่ถูกดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ต้นแบบ

คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา2016/01/08

GPSMAP 580/585 Software v3.50

Downloadดาวน์โหลด(6.6 MB)

GPSMAP 580/585 Software v3.50

Change History

 • Fix bugs and improve speed filter

 

How to Update the Software?

 1. Click on 'Download' and choose to save the file to your computer.
 2. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'.
 3. Once the download is complete, go to the location where you saved the file.
 4. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card.
 5. Power on the device and make sure all attached network devices are powered on as well.
 6. Insert the card into the card slot of your primary device. Select 'Update Software' in the window that automatically displays. If you do not have a primary device with a card slot, please see your dealer.
 7. After the update completes, all Garmin Marine Network devices and NMEA 2000 sensors will have the latest software. This ensures all of the devices will be able to communicate with each other. Note: If you have additional chartplotters connected to NMEA 2000 and not the Garmin Marine Network, you will have to independently update each chartplotter. After the update of the Garmin Marine Network completes, insert the update card into each NMEA 2000 chartplotter.

 

NOTE:

This software should only be uploaded to the unit for which it is intended. If this software is uploaded to a GPS unit other than the product it is designed for, it will render the unit inoperative.
If the software upload fails, and subsequent upload attempts prove unsuccessful, the unit may need to be returned to Garmin for service. Call Garmin at +886.2.26429199 ext2 or email Garmin. You may also contact Garmin authorised dealer for product support.
Before proceeding, please back up your waypoints and route data. You may back up the data by copying the GPX files in the Garmin disk to your computer. This software should only be uploaded to the unit for which it is intended. If this software is uploaded to a GPS unit other than the product it is designed for, it will render the unit inoperative.

back to top


กำลังโหลด