ความแม่นยำของเครื่องติดตามกิจกรรม

เครื่องติดตามกิจกรรมของ Garmin ถูกมุ่งหมายให้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณในการส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี เครื่องติดตามกิจกรรมของ Garmin ใช้เซ็นเซอร์ในการติดตามความเคลื่อนไหวของคุณ ข้อมูลและรายละเอียดที่ให้โดยอุปกรณ์เหล่านี้ถูกมุ่งหมายเพื่อเป็นการประเมินให้ใกล้เคียงกับกิจกรรมของคุณ แต่อาจไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์, รวมทั้งข้อมูลก้าว, การนอนหลับ, ระยะทางและแคลอรี่ เครื่องติดตามกิจกรรมของ Garmin ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ถูกมุ่งหมายที่จะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และไม่ได้ถูกมุ่งหมายนำไปใช้เพื่อวินิจฉัย, รักษา, เยียวยา, หรือป้องกันโรคใด ๆ Garmin ขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนการเข้าร่วมในกิจวัตรประจำของการออกกำลังกายใด ๆ

ความแม่นยำของการวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ (Elevate)

เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือแบบออปติคอล (HR) สำหรับอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ของ Garmin เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งสามารถให้การประเมินที่แม่นยำของอัตราการเต้นหัวใจของผู้ใช้ในช่วงเวลาใด ๆ ที่ต้องการ เครื่องวัด HR แบบออปติคอลถูกออกแบบเพื่อพยายามวัดอัตราการเต้นหัวใจของผู้ใช้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ความถี่ที่ซึ่งอัตราการเต้นหัวใจที่วัดได้จะแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับระดับของกิจกรรมของผู้ใช้ เมื่อคุณเริ่มหนึ่งกิจกรรมด้วยอุปกรณ์วัด HR แบบออปติคอลของ Garmin ของคุณ เครื่องวัด HR แบบออปติคอลให้ฟีดแบ็คได้บ่อยมากขึ้นในขณะที่เซ็นเซอร์ออปติคอลถูกเปิดตลอดเวลา และพยายามวัดอัตราการเต้นหัวใจอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด เจตนาคือเพื่อให้ผู้ใช้อ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจได้ถี่และแม่นยำมากขึ้นระหว่างช่วงกิจกรรมที่กำหนด

ในขณะที่เทคโนโลยีการวัด HR จากข้อมือของเรามีความล้ำสมัย โดยความจริงแล้วยังมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้บางส่วนของการอ่านค่าอัตราการเต้นหัวใจไม่ถูกต้องภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้รวมถึงลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้, การสวมใส่พอดีของอุปกรณ์, และประเภทและความเข้มข้นของกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลการวัด HR ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์, และไม่มีเป้าหมายเพื่อวินิจฉัยโรค, รักษา, เยียวยาหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยใด ๆ